İşe Giriş Sağlık Raporu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışacak personelin, sağlık durumunun yapacağı işe uygun olup olmadığının İşyeri Hekimi tarafından raporlandırılması yasal zorunluluktur. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde yapacağı işe uygun sağlık raporu olmayan personelin bu hali ile çalıştırılması mevzuata aykırıdır ve ayrıca aksi durumunda çalışan kişi başına idari para cezası vardır.

ANADOLU OSGB bünyesinde yer alan İşyeri Hekimlerimiz, hizmet verdiğimizi firmalarda, işbaşı yapacak personelin işe giriş muayenesi ve ilgili raporun düzenlenmesini sağlamakta, çalışanın sağlık durumunu periyodik olarak ve diğer zaruri haller oluştuğunda tekrar kontrol etmektedir.