Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki işyerlerinde basınçlı ekipmanlar periyodik kontrolü ( buhar kazanı, hava tankı, kompresör vb), kaldırma araçları periyodik kontrolü( vinç, asansör, cayraskal, forklift vb.) elektrik, topraklama, paratoner, aydınlatma tesisatı gibi birçok konuda kontrol ve test işlemleri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmeli ve uygunluk raporları arşivlenmelidir.  İsterseniz Anadolu OSGB olarak bu konudaki ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve çözüme ulaşılması için sizlere destek verilebiliriz.