İŞ YERİ HEKİMİ

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyerinde İşyeri Hekimi Bulundurma Yükümlülüğü:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat gereğince;

A) 1 çalışanı dahi olsa tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için 1/1/2014 tarihinden itibaren,

B) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinden itibaren, İşverenin işyerinde işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü vardır.

www.isgkatip.csgb.gov.tr üzerinden resmi olarak sözleşmeli İşyeri Hekimi anlaşması yapmamış işletmelere, işyeri hekimi bulundurmadığı için 5,601 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için yine 5,601 TL idari para cezası uygulanır.

İşyeri Hekiminin Görevi Nedir?

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.

- Risk değerlendirmesi çalışmalarına aktif katılır.

- İş sağlığı ve güvenliği açısından faaliyetin yürütümünde ergonomik ve psikolojik riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.

- - Çalışanların işe girişlerinde ve periyodik olarak sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.

- Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini planlar, gerçekleştirir ve belgelendirir.

- İşyerinde sağlıkla ilgili gözetim ve denetimlerinde bulunur.

- İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu inceler ve denetler

- İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir

- İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür

- İş sağlığı ile ilgili yıllık faaliyet planı hazırlar yönetime sunar.

ÖNEMLİ: İşyeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü olan işletmeler, bir İşyeri Hekimi ile sözleşme yaptığında ÇSGBna bağlı İSG-KATİP (www.isgkatip.csgb.gov.tr )sistemi üzerinden on-line atama yapar. İSG Katip üzerinden İşyeri Hekimi sözleşmesi ve ataması yapmamış olan firmalar ÇSGB tarafından anlık olarak sistem üzerinde görülmektedir.

İşyeri Hekimi(İYH) bulundurma yükümlülüğünüz var ise ve henüz bir doktor bulundurmuyorsanız teftişlerde cezalı duruma düşmemek için hemen bize ulaşın; En kısa sürede işyeri hekimi belgesine sahip doktorlarımızla gerekli çalışmaları yapalım.