YANGIN EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği, tüm işyerlerinin, yangın önleme, yangından koruma, acil durumlarda tahliye ve yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. İşverenlerin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırması zorunludur. A İş Güvenliği olarak OSGB olarak bu konudaki ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve çözüme ulaşılması için sizlere destek verilebiliriz. Bize ulaşın